DespicableMe_wallpaper_18.jpg  

 

1、教導及提拔你的人;

 

2、願意嘮叨你的人;

 

3、願意和你分擔分享的人;

 

4、願意無條件力挺你的人;

 

5、願意欣賞你的長處的人;

 

6、願成為你的榜樣的人;

 

7、願意遵守承諾的人;

 

8、願意不放棄而相信你的人;

 

9、願意生你氣的人;

 

10、願意挺你的人。

    Bodhi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()