design_illustration_0000483_unrealsunset.jpg 

 

心地不良,風水無益。

不孝父母,拜神無益。

兄弟不合,交友無益。

行為不正,讀書無益。

心高驕傲,博學無益。

奸巧胡為,聰明無益。

不學慈悲,持齋無益。

不持齋戒,誦經無益。

不惜元氣,服藥無益。

貪財不義,佈施無益。

邪淫好色,陰犢無益。

不積陰德,妄求無益。

「溫厚者福厚,涼薄者福薄。樂觀者福厚,悲觀者福薄。惜福者積福,不知福者無福。多求,福少,不知足,易失足。」

 

 

    全站熱搜

    Bodhi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()